Biostatistiek en databeheer

Leiding: Dennis Görlich (WWU)

Contact   Website

Doel

Het doel van dit work package is het verstrekken van een centraal punt voor alle vragen betreffend de biometrie, studie planning, databeheer, rapportage, kwaliteit en analyse alsook de veiligheid van de data.

> >