Vroegtijdige interventies voor vaak voorkomende psychische aandoeningen middel van op persoonskenmerken toegespitste programma’s

Leiding Ulrike Schmidt, Peter Musiat (KCL)

Contact   Website

Doel

Het hoofddoel van dit work package is het onderzoeken van de mogelijkheid om de ernst van symptomen van vaak voorkomende psychische aandoeningen door middel van transdiagnostische en op persoonskenmerken toegespitste interventies te verminderen of te voorkomen. De doelgroep van deze studie zijn jongeren met een hoog risico voor anorexia nervosa (gebaseerd op hun persoonskenmerken, bijv. perfectionisme of angstigheid) en ouders of verzorgers van mensen met deze aandoening. Dit omdat deze mensen een hoger risico lopen voor andere psychische klachten op grond van hun persoonskenmerken of omdat zij voor een mens met een ernstige psychische aandoening zorgen. Twee gerandomiseerde gecontroleerde studies worden uitgevoerd met als doel 1.) het testen van de (kosten-) effectiviteit en acceptatie van een transdiagnostische online interventie die zich voornamelijk richt op persoonskenmerken. De interventie wordt vergeleken met een actieve controle conditie (informatie over wonen, financieel en studie advies). 2.) het testen van de (kosten-) effectiviteit en acceptatie van een begeleidde transdiagnostische online interventie voor vaak voorkomende psychische aandoeningen in verzorgers van mensen met anorexia nervosa. Deze interventie wordt vergeleken met een onbegeleid online programma en zal ook het effect van de therapie op de persoon met anorexia nervosa onderzoeken.

> >