Economische evaluatie van technologisch ondersteunde psychische gezondheidszorg in Europa

Leiding Jennifer Beecham (LSE)

Contact   Website

Doel

Psychische klachten zijn duur om te behandelen en kunnen hoge kosten veroorzaken voor de gezondheidszorg en de sociale sector. Toch is er een tekort aan bewijs voor het gebruik van schaarse hulpbronnen voor de ondersteuning en behandeling van mentale gezondheid in Europa. Het hoofddoel van dit work package is daarom het vergroten van de beschikbaarheid van informatie over de kosten van psychische klachten en hun behandeling, vooral voor beleidsmakers en zorgverzekeringen. Verder is het doel om deze belanghebbenden te informeren over de relatieve kosten effectiviteit van technologisch ondersteunde psychische gezondheidszorg.

> >