Evaluatie en integratie van transdiagnostische en blended (gecombineerde) interventies voor de behandeling van eetstoornissen en obesitas in de eerstelijnszorg

Leiding: Corinna Jacobi, Ina Beintner (TUD)

Contact   Website

Doel

De algemene doelstellingen van dit work package zijn 1.) het testen van de effectiviteit van een online zelfhulp programma voor de overbrugging van de wachttijd voor een behandeling voor eetstoornissen. Deze wordt pragmatisch en gespreid uitgevoerd door middel van een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek met twee condities (everyBody-Plus vs. wachtlijst controle) in Duitsland en Groot-Brittannië. 2.) de verspreiding van op maat gemaakte programma’s voor de vroegtijdige detectie en preventie van eetstoornissen en obesitas.

> >