ICare geïndiceerde preventie

Leiding: David Daniel Ebert, Matthias Berking (FAU)

Contact   Website

Doel

Het doel van dit work package is het ontwikkelen en testen van een op de patiënt toegespitste online interventie. Deze heeft als doel het voorkomen van depressie en angststoornissen bij mensen met subklinische symptomen. Er wordt getest op (kosten-) effectiviteit van een begeleide en een onbegeleide versie van de interventie.

Depressie en angststoornissen zijn een van de meest voorkomende psychische aandoeningen en vaak hebben patiënten last van allebei. Tot nu toe heeft onderzoek zich gericht op interventies die bedoelt waren voor één specifieke aandoening. Dit onderzoek is dus een van de eerste die een zogenaamde transdiagnostische online interventie zal testen op effectiviteit van het voorkomen van depressie en angststoornissen (paniek, sociale fobie, generalized anxiety disorder).

Het “ICare geïndiceerde preventie” model wordt vergeleken met de gewone gezondheidszorg zonder toegang tot interventies voor subklinische symtpomen (care as usual = CAU). Het onderzoek wordt uitgevoerd in vier landen (Duitsland, Zwitserland, Spanje, Nederland) en alle onderzoekscentra zullen hetzelfde studiedesign en vergelijkbare onderzoeksmethoden gebruiken. Hierdoor is het mogelijk om de verschillende datasets te combineren en daardoor meer statistische power te bereiken. 

> >