Het ICare preventie model voor de bevordering van veerkracht en coping strategieën voor studenten met een risico voor aanpassingsstoornissen (ICare-R).

Leiding: Cristina Botella, Azucena Garcia-Palacios (UJI)

Contact   Website

Doel

Het hoofddoel van dit work package is het ontwikkelen van een onbegeleide online interventie voor de bevordering van veerkracht en coping strategieën (ICare-R model) voor mensen met een hoog risico voor aanpassingsstoornissen, zoals studenten met weinig veerkracht die in een belangrijke levensfase zitten (eerste jaar op de universiteit, uitwonen). Verder zal deze interventie op (kosten-) effectiviteit getest worden. Aanpassingsstoornissen vormen een belangrijk probleem binnen de zorg; zij genereren economische, persoonlijke, en sociale kosten. Deze redenen maken het duidelijk hoe belangrijk het is deze mensen beter op stressvolle gebeurtenissen voor te bereiden en hun veerkracht te verhogen. Specifiek is het doel van deze studie ten eerste aan te tonen dat deze laagdrempelige interventie in staat is om de kosten en het risico voor de ontwikkeling van een psychische aandoening te verminderen. Ten tweede is het de bedoeling om het ICare-R preventie model te implementeren op organisatorisch niveau in onderwijsinstellingen in drie Europese landen (Spanje, Duitsland, en Zwitserland).

  • To provide a preventative online intervention for enhancing resilience, for decreasing symptoms of depression and anxiety, and for increasing wellbeing (ICare-R)
  • To evaluate the effectiveness and acceptability of ICare-R in a randomized controlled trial compared with care as usual (CAU)
> >